T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Tamamlama Eğitimi Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018

Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Tamamlama Eğitimi


Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen sertifikalı eğitim programları ile ilgili olarak; denklik ve tescil işlemleri tanımlanmış olup, ilgili standartlara uygun olan sertifikaların tescil edileceği hükme bağlanmıştır.

         Bu bağlamda Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Standartları öncesinde alınmış olan ilgili alanın sertifikalı eğitimlerinde; uygulama saatine ilişkin 40 (kırk) saatlik bir fark söz konusudur. Bu nedenle, 2014 yılı ve öncesinde alınmış olan acil bakım hemşireliği sertifikalarının denklik ve tescil işlemlerinin yapılabilmesi için; personelin tamamlama eğitmine katılması gerekmektedir.

        Bu nedenle Acil Bakım Hemşireliği uygulama yetkisi  olan beş(5) sağlık tesisinde eş zamanlı olarak 12 Kasım 2018 tarihinde Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı son bir defaya mahsus olmak üzere düzenlenecektir. Yapılacak olan program ve uygulamaların aksatılmadan yürütülmesi için, Acil Bakım Sertifikalı Eğitim Programına katılarak sertifika almış ancak sertifikası tescil edilmemiş olan, sertifikasını tescil ettirmek isteyen personellerin 26.10.2018 tarihine kadar Sertifikasyon Birimine başvurmaları gerekmektedir.


Paylaş