T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Diyarbakır SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

OBEZİTE NEDİR? Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2019

OBEZİTE NEDİR?


‘’Sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal veya aşırı yağ birikmesi’’ (Dünya Sağlık Örgütü tanımı)

Obezite riski, görülme sıklığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızlı bir artış eğiliminde olan önemli bir halk sağlığı sorunudur.

Yetişkinlerde;

Ülkemizde de diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi obezite görülme sıklığı gün geçtikçe artmaktadır.Bakanlığımızca yapılan “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması-2010” ön çalışma raporuna göre

Türkiye’de obezite sıklığı;

Erkeklerde %20,5
Kadınlarda ise % 41,0
Toplamda % 30,3 olarak bulunmuştur.
Toplamda fazla kilolu olanlar %34,6, fazla kilolu ve obez olanlar %64,9, çok şişman olanların oranı %2,9 olarak bulunmuştur.

Obezite tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Tüm kronik tıbbi durumlarda olduğu gibi obezitenin etkin tedavi yönetiminin de motivasyonu yüksek hasta ve sağlık çalışanlarından oluşan bir ekip tarafından multidisipliner bir yaklaşımla verilmesi gerekmektedir.

Bu ekipte;

Hekim

Psikolog

Diyetisyen

Sağlık Görevlisi

Fizyoterapist

AMAÇ

Amacımız hizmet birimlerinde sadece kilo verdirmek değil, sağlıklı yaşam ve beslenmeyi bir alışkanlık ve yaşamsal davranış haline getirmek, verilen kiloların da kesinlikle geri alınmamasını sağlamaktır.

OBEZİTE PROGRAMI

Program hedef kiloya ulaşmak ve korumak amaçlı olarak yapılandırılmış çok amaçlı karma tedavi prensipleriyle uygulanır. Hiç kimse tek başına zayıflayıp kilosunu koruyamaz. Bilinç, bilinçaltı, davranış, çevre ve sosyal değişimler şarttır. Bu sebeple programda yapılandırılmış sistem mimarisi kullanılmaktadır.

Program hastalar için, kendini tanıma, sağlık kontrolü ve ek hastalıkların tedavisi, grup rekabeti ve dayanışma dinamiği, bilinç değişimi, bilinçaltı değişimi, davranış değişimi ve çevre değişimi amaçlı yapılandırılmış modüllerden oluşur.

Program esasen cerrahiden ve zararlı ilaç tedavilerinden uzak kalarak hedef kiloya ulaşma üzerine planlanmıştır. Obezite merkezinde kişilerin önce bireysel bilgilendirme ve eğitimleri yapılır. Sağlık görevlisi, diyetisyen ve psikologlar ile çalışmaları, arkasından çok kapsamlı bir tıbbi tarama ile bilinen veya bilinmeyen her türlü hastalık, metabolizma, genetik ve bilişsel hastalıklarının tespiti yapılır.

Gerekli olan tedavilerin yaptırılması ile hastaların bundan sonra etkin bir aile hekimi gibi birinci tıbbi danışma merkezi olunması, sonrasında bilinç ve bilinçaltı değişimi ile davranış değişimlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Arkasından hedef kilonun yakalanması ve sonrasında bu yakalanan kilonun korunması, gerekiyorsa yeni hedef kilo tespiti ve tekrar modüler sistemle yeni hedef kilonun yakalanması ve verilmesi yapılmaktadır.

Kontrolden geçmek isteyen herkes obezite merkezine başvurabilir, beden kitle indeksi 30 ve üstünde olan herkes kendi rızasıyla obezite programına dâhil edilebilir.

Dr. Öğretim üyesi Eşref Araç 
Obezite merkezi sorumlu hekimi / iç hastalıkları kliniği eğitim sorumlusu

  • 03727e99-a96b-486b-aebd-a4bb6be9ebae.jpg
  • 811d0018-a9bc-4096-8424-e297d4636025.jpg
  • 88c136b9-6e5c-4c8d-9927-5a055e8fb7bd.jpg
  • c389fe4c-522a-4acf-82cc-19ae792862f6.jpg
Paylaş