T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Diyarbakır SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Mide Kanseri Sempozyumu 2019 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2019

Mide Kanseri Sempozyumu 2019


Cerrahi Onkoloji Derneği ile S.B.Ü. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma hastanesi Genel Cerrahi işbirliğiyle düzenlenmekte olan tematik “Diyarbakır Cerrahi Onkoloji Günleri”nin ilki 2018 yılında Kolon Kanseri konu edilerek gerçekleştirilmişti. Bir önceki yılın başarısı bu sempozyumları devam ettirmemizde itici güç oldu. Bu motivasyonla bu yıl, yine dünyada önemli bir sağlık sorunu olan ve kansere bağlı ölümlerde başat rol oynayan “Mide Kanseri”ni konu alan bir sempozyumu gerçekleştiriyoruz. Operatif teknikler ve kemoradyasyon rejimlerinin gelişimi sayesinde, Mide Kanseri tedavisinde hızlı bir dönüşüm yaşanmakta. Bu hızlı dönüşüm heterojen bir kanser olan Mide kanserinde multidisipliner yaklaşımı zorunlu kılmakta. Mide Kanseri tedavi merkezlerinin başarısı bu eşgüdümün sağlanmasıyla mümkündür. Mide kanseri tüm yönleriyle, alanında etkin kişilerce son gelişmeler ışığında irdelenecektir. Mide kanseri ile ilgili her branştan meslektaşımıza açık olan sempozyumumuz, konuşmaları içeren oturumlar dışında, sözlü bildiriler ve video sunumlarıyla da zenginleştirilmiştir. Poster sunumuna yer verilmeyecektir. Meslektaşlarımızın katılımı bizleri güçlü kılacaktır.

Doç.Dr. Bahri ÇAKABAY

 Sempozyum BaşkanSempozyum bilgileri için Web Sitesini Kontrol Edebilirsiniz
http://www.midekanserisempozyumu.com/

  • 4283c75d-1f7f-4b9e-8ad0-cd44ce7aee24.jpg
  • mideceas.jpg
Paylaş