SHKS Kapsamında oluşturulan Komiteler
06 Eylül 2018

SHKS KAPSAMINDA OLUŞTURULAN KOMİTELER

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla,  hasta  güvenliği,  çalışan  güvenliği,  hasta  memnuniyeti  ve  çalışan  memnuniyetini  esas  alan  sağlıkta  kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla  27 Haziran 2015 Cumartesi tarihli 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik”  yayınlanmıştır.

01 Temmuz 2015 tarihinde yayınlanan Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Versiyon 5 (SKS-Hastane Versiyon-5)  gereğince sağlık kurum ve kuruluşlarında Hasta Güvenliği Komitesi kurulması zorunlu hale getirilmiştir. Hastane yönetimince oluşturulan komite, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalıdır.

Komitede hastane yönetiminden en az bir kişi bulunmalıdır. Düzenli aralıklarla, yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanmalıdır. Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır. Komite, görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.

Komitenin Görev Alanı

 • Hastaların doğru kimliklendirilmesi
 • Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
 • İlaç güvenliğinin sağlanması
 • Transfüzyon güvenliğinin sağlanması
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması
 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
 • Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması
 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
 • Hasta mahremiyetinin sağlanması
 • Hastaların güvenli transferi
 • Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması
 • Enfeksiyonların önlenmesi
 • Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması gibi.

 • Dr. Mine BAHÇEVAN

  Başhekim Yardımcısı

  Ahmet TURMUŞ

  İdari ve Mali İşler Müdürü

  Zeyni AKÇAY

  Kalite ve Destek Müdürü

  Hülya KARABULUT

  Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

  Asuman SALIK

  Kalite Yönetim Direktörü

  Uz.Dr.Kemal GÜNEŞ

  Laboratuar Branş Uzmanı

  Uz.Dr.Mahmut AKİLDİZ

  Aneztezi Branş Uzmanı

  Uz.Dr.Müzeyyen AY

  Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

  Dr. Arzu RAHMANALİ ONUR

  Mikrobiyoloji Uzmanı

  Uz.Dr.Şeyhmus KAVAK

  Radyoloji Uzmanı

  Uz.Dr.Hakan TEMİZ

  Transfüzyon Hizmetleri Uzmanı

  Emrah EKİN

  Eczane Sorumlusu

  Mehmet Şafii AKDENİZ

  Hasta Hakları Birim Sorumlusu

  İpek ERGİN

  Kalite Yönetim Birimi

  Ahmet SAKA

  Kalite Yönetim Birimi

  Fatoş BAYKA

  Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

  Şaziye GÜL ÖZEN

  Biyomedikal Sorumlusu

  Filiz ORTAÇ

  Sorumlu Hemşire

  Serpil ÇERMİK

  Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

  TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTE


 • Sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla,  hasta güvenliği,  çalışan güvenliği,  hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 27 Haziran 2015 Cumartesi tarihli 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik”  ve  01 Temmuz 2015 tarihinde de Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Versiyon 5 (SKS-Hastane Versiyon-5) seti yayınlanmıştır.

  Sağlıkta Kalite Standartlarıgereğince sağlık kurum ve kuruluşlarında; Tesis Güvenliği Komitesi kurulması zorunlu hale getirilmiştir. Hastane yönetimince oluşturulan komite, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalıdır.

  Komitede hastane yönetiminden en az bir kişi bulunmalıdır. Düzenli aralıklarla, yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanmalıdır. Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır. Komite, görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.

  Komitenin Görev Alanı

 • Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi
 • Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması
 • Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması
 • Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları
 • Atık yönetimi çalışmaları
 • Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması
 • Tehlikeli maddelerin yönetimi

   

  Adı Soyadı

  Kurumdaki Ünvanı

  Dr. Mine BAHÇEVAN

  Başhekim Yardımcısı

  Ahmet TURMUŞ

  İdari ve Mali İşler Müdürü

  Zeyni AKÇAY

  Kalite ve Destek Müdürü

  Hülya KARABULUT

  Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

  Veysi GÜLER

  Müdür Yrd.

  Kadir EKİN

  Müdür Yardımcısı

  Asuman Salık

  Kalite Yönetim Direktörü

  Ebru SUCU

  İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı

  Ferit BULUT

  Güvenlik Amiri

  Mehmet KOR

  Sivil Savunma Uzmanı

  İpek ERGİN

  Kalite Yönetim Birimi

  Ahmet SAKA

  Kalite Yönetim Birimi

  Ali ÖZOK

  Çevre Sağlık TEKNİKERİ

  Şaziye GÜL ÖZEN

  Tıbbi Cihaz Yönetim Sorumlusu

  Mihdin ÖZMEN

  Baş Teknisyen

   

  EĞİTİM KOMİTESİ

  Sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla,  hasta güvenliği,  çalışan güvenliği,  hasta memnuniyeti ve  çalışan  memnuniyetini  esas  alan  sağlıkta  kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla  27 Haziran 2015 Cumartesi tarihli 29399 sayılı “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik”  yayınlanmıştır.

  01 Temmuz 2015 tarihinde yayınlanan Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Versiyon 5 (SKS-Hastane Versiyon-5)  gereğince sağlık kurum ve kuruluşlarında Eğitim Komitesi kurulması zorunlu hale getirilmiştir. Hastane yönetimince oluşturulan komite, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalıdır.

  Komitede hastane yönetiminden en az bir kişi bulunmalıdır. Düzenli aralıklarla, yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanmalıdır. Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır. Komite, görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.

  Komite görev alanı aşağıdaki konuları içermelidir:

 • Sağlıkta Kalite Standartları eğitimleri
 • Hizmet içi eğitimler
 • Uyum eğitimleri
 • Hastalara yönelik eğitimler.

Adı Soyadı

Kurumdaki Ünvanı

Doç.Dr.Erkan BAYSAL

Başhekim

Hülya KARABULUT

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Gültekin ÖZGEN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yrd.

Asuman SALIK

Kalite Yönetim Direktörü

Ayşe BÜLBÜL ŞEMİN

Eğitim Birimi

Gülistan ERTAŞ

Eğitim Birimi

Zuhal MALKOÇ

Eğitim Birimi

Nazan YAKUT

Eğitim Birimi

Ebru SUCU

İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı

İpek ERGİN

Kalite Yönetim Birimi

Radyasyon güveliği komitesi

Adı Soyadı

Kurumdaki Ünvanı

Dr. Mine BAHÇEVAN

Başhekim Yrd.

Uz.Dr. Şeyhmus KAVAK

Sorumlu Hekim

Uz.Dr.Halil KÖKMEK

Nükleer Tıp Uzmanı

Uz.Dr.Uğur YILMAZ

Radyasyon Onkolojisi uzmanı

Hülya KARABULUT

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Asuman SALIK

Kalite Yönetim Direktörü

Ahmet TANIK

Röntgen Teknisyeni

Ebru SUCU

İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı

Fatoş BAYKA

Yoğun Bakım Sor.Hemşire

 

 

 

                                  ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Komite görev alanı aşağıdaki konuları içermelidir:

 • Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması
 • Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması
 • Fiziksel şiddete maruz kalma risklerinin azaltıması
 • Kesici delici alet yaralanmasına yönelik risklerin azaltılması
 • Kan ve vücut sıvıları ile bulaşma risklerinin azaltılması
 • Sağlık tarama programının hazırlanması,takibi

 

Adı Soyadı

Kurumdaki Ünvanı

Dr. Mine BAHÇEVAN

Başhekim Yardımcısı

Ahmet TURMUŞ

İdari ve Mali İşler Müdürü

Zeyni AKÇAY

Kalite ve Destek Müdürü

Hülya KARABULUT

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Ersin ÇAĞLAR

Müdür Yrd.

Erdal SANCAR

Müdür Yardımcısı

Asuman Salık

Kalite Yönetim Direktörü

Ebru SUCU

İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı

Ferit BULUT

Güvenlik Amiri

Mehmet KOR

Sivil Savunma Uzmanı

İpek ERGİN

Kalite Yönetim Birimi

Ahmet SAKA

Kalite Yönetim Birimi

Ali ÖZOK

Çevre Sağlık TEKNİKERİ