T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Diyarbakır SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Dil ve Konuşma Terapisine Başladık Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2017

Dil ve Konuşma Terapisine Başladık


DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ KİMDİR?

Dil ve konuşma terapisti yasal tanım gereği; dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan, bireylerin ses, konuşma ve dil bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabip tarafından teşhisi konulmuş yutkunma, dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunu sağlayan sağlık meslek mensubudur.

Dil ve konuşma terapisti ;çocuk, ergen, yetişkin ve yaşlılarda insan iletişimini ilgilendiren tüm bozuklukları önleme, ayırıcı-tanısını koyma ve müdahale (tedavi- terapi- öğretim) programı hazırlayıp uygulamadan sorumlu, bilimsel dayanaklı uygulama /etkililik araştırmaları planlayıp uygulayabilen,başvuran kişiyi gerektiğinde başka kurum ve/veya uzman hekim/diğer mesleklere havale etme hizmetlerini sağlayan kişidir.

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİNİN GÖREV YETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI

Ø Akıcılık Bozukluğu (Kekemelik)

Ø Ses bozuklukları

Ø Özgül (spesifik) dil bozuklukları

Ø Dili yazarak ifade etmede karşılaşılan bozukluklar (disleksi,disgrafi, disortografi) ile mantıksal işlemlemeyi/akıl yürütmeyi etkileyen bozukluklar

Ø Artikülasyon (dudak-damak yarığı, serebral palsi v.b bağlı ya da işlevsel gelişimsel yetersizlik, geç gelişme ya da nedeni belli olmayan) ve diğer konuşma sesi bozuklukları

Ø Özel gereksinimli, gelişimsel yetersizliği olan çocuklara yönelik erken dil ve konuşma eğitimi ve terapisi

Ø Afazi (inme sonrası dil ve konuşma kaybı) ve diğer nörolojik kökenli (dizartri, apraksi) konuşma ve dil bozukluklarını değerlendirme, terapi

Ø Yutma, yutkunma ve östaki borusunu etkileyen bozuklukların terapisi

Bu güçlüklerin onların yaşamındaki etkilerini incelerler. Koşullar terapi için uygunsa, kişilerin en iyi şekilde iletişim kurabilmelerine yardımcı olacak müdahale yöntemine karar verir ve uygularlar. Gerektiğinde yukarıda adı geçen bozuklukları olan bireylerin ailelerine bozuklukları önleme ve bozukluğu olan bireylerin rehabilitasyonu konularında danışmanlık yapar.Hertürlü bozuklukta toplum duyarlılığını arttırmakta görev alır. Aileler dışında da, bireyin yaşantısında rolü olan diğer meslek elemanlarıyla (odyolog, kulak burun boğaz doktoru, nörolog, ortodontist, fizyoterapist, psikiyatrist, psikolog, işitme engelliler öğretmeni, okul öncesi ve sınıf öğretmenleri vb.) işbirliği yaparlar.

Terapi ve değerlendirmeye destek olarak eğitimini aldığı ses analiz ve görüntüleme yöntemleri, larengoskop, videolarengostroboskop, nazoendoskop, videofloroskop, laringograf, vokastim,vitalstim, nazometre gibi ve diğer cihaz ve araçları kullanarak dil ve konuşma fonksiyonlarının klinik değerlendirmesini yapabilir.

Alternatif ve iletişimi destekleyici sistemler ve cihazlarını seçme, önerme (örn. bilgisayarlı konuşma cihazları, trakeoözefageal, larenjektomi protez benzeri konuşma aparatları) görevi yapar

Paylaş