Tarihçemiz
28 Şubat 2022

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 86000 metrekare alan üzerine yapılmış olan hastanemizin teslim alınmasından önce Diyarbakır Devlet Hastanesi, bir süre Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermiştir. Şubat 2010 tarihinde Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Yusuf Yağmur başhekim olarak atanmıştır.
Hastanenin gerekli tıbbi donanım ve personelin tamamlanmasıyla ilgili çalışmalara devam edilmesi sürecinde Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesi hastanemize entegre edilmiştir. İnşaatı tamamlanan ana binada ilk olarak Göğüs Hastalıkları polikliniği 25.06.2010 tarihinde açılmıştır.
Toplam 28 hemodiyaliz cihazı ile bölgemizin en büyük hemodiyaliz merkezi olan diyaliz merkezi, 05.07.2010 tarihinde açılmıştır. Bu yapılanmayla 85 diyaliz hastasına hizmet verilmektedir. Aynı zamanda 17 periton diyalizi hastasına da hizmet verilmektedir.

    Ana binada Göğüs Hastalıkları Kliniğine 07.07.2010 tarihinde hasta kabul edilmeye başlanmıştır. Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadrosuna atanıp Devlet Hastanesinde hizmet veren branşlardaki doktor, personel ve ekipmanlar kademeli olarak Ana binaya taşınarak burada hizmet vermeye başlamıştır.
Hastanemizde hasta odaları 1 kişilik veya 2 kişilik şekilde oluşturulmuştur. Her odada yatak başı tıbbi gaz ve vakum pendantları, klima, televizyon, buzdolabı standart olarak bulunmaktadır. Toplam 273 odada 546 yatakla hizmet verilmektedir. Ayrıca yoğun bakım üniteleri ile ayaktan tedavi ünitelerinde (acil servis, onkoloji ve Günlük Tedavi Merkezi ile hemodiyaliz ünitesi) ile toplam 681 tedavi yatağı bulunmaktadır.
Hastanemizde hepsi laminer akımlı 13 ameliyat salonu bulunmaktadır. 25.08.2010 tarihinden itibaren ameliyatlar yapılmaktadır. Ameliyathaneler kullanılan branşların özelliklerine göre dizayn edilmiş ve endoskopik cerrahi girişimler yanı sıra beyin cerrahisi, göz ve kulak-burun-boğaz cerrahisinde mikro cerrahi girişimler yapılabilecek cihazlar ile donatılmıştır.

    Toplam 44 yoğun bakım yatağı ile bölgenin en büyük yoğun bakım ünitesi için gerekli personel ve donanım sağlandıktan sonra 20.10.2010 tarihinden itibaren Anestezi ve Reanimasyon yoğun bakım ünitesine hasta kabul edilmeye başlanmıştır. Göğüs Cerrahisi, Beyin Cerrahi, Nöroloji, Genel Cerrahi yoğun bakım üniteleri ilgili branş hekimlerinin koordinatörlüğünde hizmet vermektedir. Ayrıca bilgisayar destekli otomasyon, pnömatik sistem ve hemşire çağrı sistemi ile hizmet verilmektedir.Girişimsel işlemler için Gastroenterolojik endoskopi ve Göğüs Hastalıklarının Bronkoskopi işlemlerinin yapıldığı ve hasta dinlenme odalarını içeren Endoskopi merkezi oluşturulmuştur.Tıbbi Onkoloji ve Günlük Tedavi Merkezinde kemoterapi ve diğer günlük tedaviler uygulanmaktadır.Radyoloji bölümünde bir adet 128 kesitli Bilgisayarlı Tomografi, 1 adet 64 kesitli Bilgisayarlı Tomografi, 1 adet 1,5 tesla MR, 3 dijital röntgen cihazı ve 1 adet floroskopi, 1 adet portabl röntgen, 4 ultrasonografi cihazı ile USG ve Doppler USG hizmeti verilmektedir.

    Acil serviste travma ve resusitasyon müdahale odalarında ventilatör, monitör ve hasta başı ünitleri olacak şekilde tüm ekipmanlar sağlanmıştır. Acil serviste acil laboratuar,  dijital röntgen ve 64 kesit BT bulunmaktadır. 23.08.2010 tarihinden itibaren hasta kabul edilmektedir.345 kişilik konferans salonu ve 30 kişilik seminer salonu oluşturularak eğitim ve toplantılar yapılmaktadır. Hastanemizde Eğitim Koordinatörlüğü tarafından kütüphane oluşturulmuştur. Kütüphaneye ulusal süreli yayınlar periyodik olarak gelmektedir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hastanemizde tıbbi ve teknik donanımı ile ulusal ve uluslararası alanda en yüksek düzeyde sağlık hizmetinin sunulması amaçlanmaktadır.