T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Diyarbakır SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ MERKEZİMİZ HİZMETE GİRMİŞTİR Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ MERKEZİMİZ HİZMETE GİRMİŞTİR


 HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ MERKEZİMİZ HİZMETE GİRMİŞTİR

  

  28.09.2018 tarihinde Valilik oluru ile hizmet vermesi uygun görülen Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezimiz 04.10.2018 tarihinde ilk hastasının seanslarına start vererek hasta alımına başlamıştır.

SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı, dalışa bağlı hastalıkların tanı ve tedavisi ile dalışa uygunluk muayenelerini gerçekleştiren ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT) ile çeşitli hastalıklarda ana ve yardımcı tedaviyi uygulayan uzmanlık dalıdır.

Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT)

Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT) bir basınç odasında tümüyle basınç altına alınan hastaya aralıklı olarak %100 oksijen solutmak suretiyle uygulanan medikal bir tedavi yöntemidir.

HBOT Nasıl Uygulanır?

HBOT tamamen kapalı basınç odalarında uygulanan bir tedavi yöntemidir. Hastalar basınç odalarına girdikten sonra kapılar kapatılır ve basınç odasının basıncı içeri hava verilmesi ile artırılır. Mevcut atmosfer basıncın 2-2,5 katı bir basınca gelince o basınçta hastaya maske, başlık veya endotrakeal tüp vasıtası ile %100 oksijen solutulur. Bu esnada basınç odasının içinde bir sağlık görevlisi bulunmaktadır ve hastaların tedaviye adaptasyonunu sağlar. Aynı zamanda hastalar dışarıdan da monitörler vasıtası ile takip edilirler. Sedye üstündeki hastalar yatar vaziyette de tedaviye alınabilirler. Tedavi süresi 2 saattir. HBOT uzman doktor ve tıbbi personel gözetiminde yapılır.

Tedavinin Yan Etkileri

En sık görülen yan etki basınç değişikliğinin kulak ve sinüslerde yaptığı etkidir. Bu durum tehlikeli olmayıp, basınç eşitleme yöntemlerinin öğrenilmesiyle önlenebilir. Diğer yan etkiler oldukça nadir görülmekte olup, oksijen zehirlenmesi, klostrofobi (kapalı yerde kalma korkusu) ve geçici miyopi olarak sıralanabilir. Genellikle görülen yan etkiler ciddi değildir.

Basınç odası içinde oksijenin kısmi basıncı yüksek olduğundan yangın riski söz konusudur. Bu nedenle hastaların oda içine kıvılcım yaratacak herhangi bir şey ile girmelerine izin verilmez (cep telefonu, çakmak, kibrit, yünlü kıyafet vb.). Yangına karşı alınacak önlemler ile ilgili olarak hastalar tedavi öncesi bilgilendirilmektedir. Güvenlik önlemlerine uyulduğu taktirde HBOT tedavisi son derece güvenlidir.

HBOT hangi hastalıklarda kullanılır?

• Dekompresyon hastalığı (vurgun)

• Hava ve gaz embolisi

• Karbonmonoksit, siyanid zehirlenmesi, akut duman inhalasyonu,

• Gazlı gangren

• Yumuşak dokunun nekrotizan enfeksiyonları (derialtı, kas, fasya)

• Crush yaralanmaları, kompartman sendromu ve diğer akut travmatik iskemiler.

• Yara iyileşmesinin geciktiği durumlar (diyabetik ve non-diyabetik)

• Kronik refrakter osteomiyelit

• Radyasyon nekrozları

• Tutması şüpheli deri flepleri ve greftleri

• Termal yanıklar

• Beyin absesi

• Anoksik ensefalopati

• Ani işitme kaybı

• Retinal arter oklüzyonu

• Kafa kemikleri, sternum ve vertebraların akut osteomiyelitleri

• Osteonekroz


  • Hiperbarik.jpeg
  • Hiperbarik_image3.jpg
  • Hiperbarik_image4.jpg
  • Hiperbarik_image5.jpg
  • Hiperbarikl_image1.jpg

Paylaş