2019 Yılı Döner Sermaye Komisyon Üyelerini Seçimle Belirleme İle İlgili Usul ve Esaslar
18 Ocak 2019

2019 Yılı Döner Sermaye Komisyon Üyelerini Seçimle Belirleme İle İlgili Usul ve Esaslar hakkındaki döküman ektedir.

Döner Sermaye Seçim İlkeleri indir