T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Diyarbakır SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Hastanemizde Yapılan Böbrek Biyopsisi 100’ü Geçti Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2019

Hastanemizde Yapılan Böbrek Biyopsisi 100’ü Geçti


Böbrek biyopsisi, SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sunulan sağlık hizmetlerinden  birisidir. Konuyla ilgili Nefroloji Uzmanı Dr Emrah Günay’ın yazısını sunuyoruz:

Böbrek biyopsisinin yapılabilmesi için en başta böbrek biyopsisini değerlendirebilecek patoloji uzmanı, girişimsel işlemi yapacak uzman hekim ve  elbette bu hastaları takip etmeye ve tedavi sorumluluğunu üstlenmeye gönüllü bir nefroloji uzmanı gerekiyor. Bu basamaklardan birisi eksik olduğunda işlem yapılamıyor.  Bir buçuk yıl önce hastanemizde göreve başladığımda henüz hiç böbrek biyopsisi yapılmamıştı. Patoloji uzmanlarımızdan Dr Şeyhmus Kaya’nın Türkiye’nin ve Dünya’nın sayılı patologlarından Hacettepe Üniversitesi  öğretim üyesi Prof Dr Dilek Ertoy Baydar’ın yanında eğitim alıp dönmesinin ardından hastanemizde böbrek biyopsileri yapılmaya başlandı. Böbrek biyopsisihastanın böbreğinden çok küçük boyutta parça alma işlemidir. İşlemin yapılacağı bölge iğne ile uyuşturulur. İşlem sırasında hasta ağrı hissetmez. Böbrek biyopsisinin hastanın böbreğine bir zararı yoktur. Güvenli bir işlemdir. Kanama riski düşüktür. Mart 2019 itibariyle yaptığımız 110 böbrek biyopsisi arasında kanama görülen hastamız hiç olmamıştır. İşlem Girişimsel Radyoloji’de Uzm Dr Ayhan Şenol tarafından oldukça steril şartlarda yapılmaktadır. Alınan parçanın yeterli olup olmadığı aynı odada patoloji uzmanı Dr Şeyhmus Kaya tarafından değerlendirilmekte ve parçanın yeterliliğinden emin olunduktan sonra işlem sonlandırılmaktadır. Böylece parça yetersiz geldi gibi cümlelerle hastalar karşı karşıya kalmamaktadırlar. Salı ve Perşembe günleri biyopsiler yapılmaktadır. Cuma günleri Nefroloji Uzmanları Dr Emrah Günay, Dr Enver Yüksel ve patoloji uzmanı Dr Şeyhmus Kaya,  nefropatoloji toplantısı yaparak o haftanın olgularını birlikte değerlendiriyoruz. Nefroloji hekimleri olarak hastaların tedavisini düzenliyor ve poliklinik takibine alıyoruz.

Bölgenin en önemli biyopsi merkezi olduk.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da çok az sayıda hastanede, Türkiye genelinde de belli başlı merkezlerde yapılan bu işlemin hastanemizde büyük başarı oranı ile yapılıyor olması şehrimiz ve bölgemiz için oldukça önemlidir. Böylece hastaların böbrek sorunlarının adını koymak ve spesifik tedavilerini düzenlemek mümkün olmaktadır. Bazı nadir böbrek hastalıkları çok hızlı ilerlemektedir. Çok hızlı tanı konulamayınca hastalar günler-haftalar içinde tamamen normal olan böbreklerini kaybedip diyaliz hastası olabiliyorlar. Bize bu durumda başvurup hızlı biyopsi tanısının ardından hızlı tedavi ile böbreğini normalleştirdiğimiz hastalarımız oldu. Bir hekim için en büyük mutluluk budur. Ayrıca böbrek nakli sonrası rejeksiyon(ret reaksiyonu), nefrit nüksü gibi önemli sorunları tespit edip tedavi edebiliyoruz. Böbrek nakilli olan veya olmayan uygun tüm hastalara biyopsi işlemini yapmaktayız. Diyarbakır dışında Batman, Siirt, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa ve  Bitlis’ten de hastalarımız gelmektedirler. 

Paylaş