T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Diyarbakır SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

HASTANEMİZDE YANGIN VE DEPREMLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLDİKTEN SONRA TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2019

HASTANEMİZDE YANGIN VE DEPREMLE İLGİLİ EĞİTİM VERİLDİKTEN SONRA TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ


SBÜ GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANEMİZ ANA KAMPUS HİZMET BİNASI DİYALİZ ÜNİTESİNDE 10.07.2019 TARİHİNDE SİVİL SAVUNMA, ACİL EYLEM, KIRMIZI KOD VE TAHLİYE PLANLAMALARI ÇERÇEVESİNDE SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞIMIZCA EĞİTİM VE TATBİKAT YAPILMIŞTIR.

Sivil Savunma Uzmanı Mehmet KOR tarafından diyaliz biriminde çalışan personellere eğitim verildikten sonra, onaylanan senaryo gereği verilen eğitimler harfiyen uygulanıp tatbikatı yapıldı.

Senaryoda Diyaliz biriminde Elektrik panosundan çıkan yanık kokusu ve sonrasında kliniğe yayılan duman dan  dolayı hemen 4444 aranarak kırmızı kod verildi.Akabinde yangın alarm butonu ile alarm verildi.Olay yerine Nöb memuru,süpervizör,güvenlik şefi,devriye güvenliği,elektrik teknisyeni ve temizlik şefi intikal etti.Nöb memuru olay yönetim ekibi (OYE) ve Hastane Afet Planı (HAP) Başkanına bilgi verdi.

Çok yoğun,koku ve dumanın olduğu birimdeki elektrik panosunda elektrik teknisyeni tarafından elektrik şalterleri kapatıldıktan sonra,güvenlik elemanı yangına müdahale etti.Elektrik panosundaki yangın başlangıç aşamasında olduğu için katta bulunan mevcut yangın söndürme tüpleri ile müdahale edilmiştir.Kontrol edilebilir bir yangın olması sebebiyle itfaiyeden yardım istenmemiştir.

Diyaliz ünitesindeki yoğun dumandan ve kokudan etkilenmemesi gereken hastaların tahliyesine karar verildi.Hastane Afet Planı Başkanı HAP’ı aktive etti.Operasyon şefi olarak Klinik sorumlusu Nefroloğ Dr Enver YÜKSEL görevlendirildi.

İnternal yatay tahliye kararı ile diyaliz ünitesindeki yoğun duman ve kokudan etkilenmemesi gereken hastaların karşı bölümdeki Kan Alma Ünitesi bekleme salonuna tahliyesinin en seri,tehlikesiz ve isabetli olacağı kararlaştırıldı.Hasta,hastaya ait kişisel eşyalar,hasta dosyası ve klinikte bulunan tıbbı cihazlar tahliye edildi.

Hastaların kişisel eşyaları tahliye edilen kliniğin hemşiresine teslim edildi.Durum değerlendirilmesi (OYE) Olay yönetim ekibi tarafından teknik hataların olup olmadığı,zamanında ve etkin müdahale yapılıp yapılamadığı değerlendirildi.

(OYE) Olay Yönetim Ekibi ve (HAP) Hastane Afet Planı Başkanına durum raporu (İdari Birimler Formu ve hastane içinde bilgi paylaşım Formu kullanılarak) verildi.

İki saat sonra Diyaliz Ünitesi havalandırıldı ve temizliği yapıldı.Teknik arıza giderildi.Akabinde klinik rutin işleyişine döndü.

Afet ve Acil durum sonlandırma formu ile acil durum sonlandırıldı .

  • IMG_0503.JPG
  • IMG_0512.JPG
  • IMG_0513.JPG
  • IMG_0522.JPG
  • IMG_0527.JPG

Paylaş