8. Uluslararası Hemşirelik Yönetimi Kongresi
23 Mayıs 2022

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi adına, 27-30 Ekim 2022 tarihinde İstanbul'da yapılacak olan 8. Uluslararası Hemşirelik Yönetimi Kongresi’ne katılmaya davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.
Bu kongrede, hemşireler hasta güvenliği ve kalite için yeni çığır yaratma gücünü keşfedecektir. Kongrede katılımcıların yeni çığır kavramını deneyimleyerek hasta güvenliği ve kalite hedeflerine ulaşmada taraflar için
kazan-kazan durumu yaratacak stratejileri belirleme, araçlar geliştirme ve sistem tasarlama becerileri geliştirmelerini umuyoruz.
Kongre teması “Hasta güvenliği ve kalite için yeni bir çığır açan hemşireler”dir. Kongre alt temaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

8. Uluslararası Hemş_Ek_.pdf